آزمون عملی مربوط به قبول شدگان آموزشگاه مهروزیگورات

درخواست حذف این مطلب

سلام

96/11/17: icdl1: هشت ونیم صبح:مهر 1نفر: ایوبی.

96/11/17: icdl2:هشت ونیم صبح:مهر 2نفر: حسینی و داودیان.

96/11/17:شهروند: 8:30صبح:مهر 1نفر:فربین.

-----------------------------------------------------------------------

مهر:طراح معماری داخلی:1نفر:فراهانی فر: 96/11/17:هشت و نیم صبح در آموزشگاه زیگورات تنکابن.

زیگورات:نقشه کشی عمومی:1نفر:حسینعلی نژاد: 96/11/17:هشت و نیم صبح در آموزشگاه زیگورات تنکابن.

باتشکر----سلحشور